Vi redder data fra stort set alle medier og maskintyper:

  • SSD / HDD / Fusiondrive / Fastmontered SSDSDVM / CD/DVD / SD / SDHC / XQD 2.0 / FLASH / USB / TAPE –
  • NAS – Alle mærker, filsystemer og RAID konfigurationer
  • STORAGE – Servere og storageblade – Også ON-SITE på anlæg der ikke umiddelbart kan startes pga diskfejl.

Bare ring 4076 4242 hvis I er i tvivl om hvorvidt Jeres system kan reddes.

SPECIELLE FORHOLD:
Servere, der skal erstattes med nyt udstyr og reetablering af backup:
Det tager af og til lidt tid, hvor jeres medarbejdere ikke kan arbejde videre. En midlertidig løsning med nødreparation af Jeres bestående system kan være løsningen. Jeres medarbejdere kan fortsætte og vi udlæser de ændrede filer til brug i det nye system, når det er klart til igangsætning. Det har vi gjort nogle gange og til priser, der klart opvejes af, at det normale arbejde kan fortsættes i perioden til det nye system er klart.

Exchange server mail recovery service.  .edb filer, backups eller beskadigede, scannes og vi leverer mailboxe retur i .PST filer.

Ring til os